Nagłówek strony

Firma FIDEUS Sp. z o.o. powstała w roku 2001. Od roku 2002 spółka prowadzi działalność w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, a także wynajmu i zarządzania.

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Spółkę pod numerem KRS 0000009718

Adres siedziby:

FIDEUS Sp. z o.o.
ul.gen.Wł.Sikorskiego 5
05-119 Legionowo
tel. 22 784 33 73
e-mail: office@fideus.com.pl


Wysokość kapitału zakładowego 130 000 złotych
Numer NIP: 536-17-04-618

Zarząd spółki:

Jacek Piotr Konieczny - prezes zarządu
Tomasz Bartosiewicz - wiceprezes zarządu
Mariusz Cezary Kostrzewa - wiceprezes zarządu

©Fideus 2014

Projekt i wykonanie: Virtual Shadow